УКАЗАНИЯ И РЪКОВОДСТВА ОТ ABBOTT

На тази страница можете да търсите eLabeling продукти на Abbott по име на продукт, номер на модел/каталожен номер, тип или уникален идентификатор на изделието-идентификатор на изделието (UDI-DI). Някои примери за типове търсене са: XIENCE, MITRACLIP, стент, клапан, 1023456-08, (01) 08717648218286.

eifu banner
eifu banner
eifu banner
Product Category Component Configurations

3

6

6

3

3

3

https://services.abbott/api/public/search/sitesearch

Категории продукти на Abbott

Преглед на специфични категории продукти за указания и ръководства. Abbott препоръчва документите да бъдат изтеглени, отпечатани, прегледани и лесно достъпни за справка. Указанията с информация за пациента трябва да бъдат изтеглени, отпечатани, прегледани и пациентът трябва да държи указанията с информация за продукта винаги под ръка.

Имате проблем с намирането на вашите указания с информация за пациента? Свържете се с нас

Category Title

Под-категории

Скоро разглеждани

Преглед на документи, които сте преглеждали при предишни посещения на този сайт. Ако желаете по-лесен достъп до документи, които преглеждате често, щракнете върху иконата със сърце до всеки документ по-долу, за да го добавите към списъка с любими. Имате достъп до любимите си документи в раздел „Любими“ в горната част на страницата.

WL2948770 Rev. C