ВОДИЧИ, ПРИРАЧНИЦИ И УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА ОД ABBOTT

Hа оваа страница можете да пребарувате производи од Abbott за eLabeling според име, модел/број, тип или идентификатор специфичен за уредот-идентификатор за уредот (UDI-DI). Примери за типови на пребарување: XIENCE, MITRACLIP, стент, вентил, 1023456-08, (01)08717648218286.

eifu banner
eifu banner
eifu banner
Product Category Component Configurations

3

6

6

3

3

3

https://services.abbott/api/public/search/sitesearch

Категории на производи од Abbott

Прелистувајте специфични категории на производи за да најдете водичи, прирачници и упатства за употреба. Abbott препорачува да се преземе документот со информации, да се отпечати, да се прегледа и да се постави да биде лесно достапен за упатување. Водичите за информации за пациенти треба да се преземат, отпечатат и да се разгледаат заедно со пациентот. Упатете ги пациентите дека треба секогаш да го имаат при рака водичот за информации за пациенти.

Не можете да пронајдете водич за информации за пациенти, прирачник или упатство за употреба? Контактирајте нè

Category Title

Подредени категории

Recently Viewed

Прелистајте ги документите што сте ги гледале при претходните посети на страницата. Ако сакате полесен пристап за често да ги прегледувате документите, кликнете на иконата за срце до секој документ подолу за да го додадете во омилени. Може да пристапите до Вашите омилени документи преку табот „Омилени“ најгоре на страницата.

WL2948768 Rev. C