SPRIEVODCOVIA, PRÍRUČKY A NÁVODY NA POUŽITIE ABBOTT

Na tejto stránke môžete vyhľadávať elektronické označenie výrobkov spoločnosti Abbott podľa názvu výrobku alebo kategórie. Niektoré príklady typov vyhľadávania: XIENCE, MITRACLIP, stent, chlopňa.

eifu banner
eifu banner
eifu banner
Product Category Component Configurations

3

6

6

3

3

3

https://services.abbott/api/public/search/sitesearch

Kategórie výrobkov Abbott

Prezeranie špecifických kategórií výrobkov na vyhľadanie sprievodcov, príručiek a návodov na použitie. Spoločnosť Abbott odporúča stiahnuť si, vytlačiť a skontrolovať označenie, aby bolo ľahko dostupné na nahliadnutie. Pacienti by si mali stiahnuť, vytlačiť a prezrieť informačných sprievodcov pre pacientov. Poučte pacientov, aby si vždy nechávali informačných sprievodcov pre pacientov poruke. 

Máte problémy s nájdením informačného sprievodcu pre pacienta, príručky alebo návodu na použitie? Kontaktujte nás

Category Title

Vedľajšie kategórie

Nedávno prezerané

Browse documents that you have viewed in previous visits to the site. If you want easier access to view often, click the heart icon next to each document below to add to your favorites. You can access your favorites from the “Favorites” tab at the top of the page!!

WL2948768 Rev. C