Vanliga frågor och svar

Hur hittar jag patientinformationsguiden eller bruksanvisningen för en specifik produkt?

Välj Land, Språk, Produktkategori och Produkt med hjälp av rullgardinsmenyerna och klicka på Sök. Resultaten visar den bruksanvisning som är godkänd för landet i fråga och för den valda produkten.

Varför finns inte mitt land med? (Endast bruksanvisning)

Produkten är eventuellt inte godkänd i det land du har valt och/eller är eventuellt inte godkänd för elektronisk bruksanvisning vid denna tidpunkt. Produkten kommer att tillhandahållas med en bruksanvisning i pappersformat. Om du behöver en kopia av bruksanvisningen, ska du kontakta Kundtjänst.

Varför finns produkten inte tillgänglig i mitt land? (Endast bruksanvisning)

Produkten är eventuellt inte godkänd i det land du har valt och/eller är eventuellt inte godkänd för elektronisk bruksanvisning vid denna tidpunkt. Produkten kommer att tillhandahållas med en bruksanvisning i pappersformat. Om du behöver en kopia av bruksanvisningen, ska du kontakta Kundtjänst.

Kan jag använda patientinformationsguiden eller bruksanvisningen från ett annat land?

Nej, patientinformationsguider och bruksanvisningar som är godkända för respektive land måste användas. 

Hur öppnar jag en elektronisk patientinformationsguide eller bruksanvisning?

Klicka på pdf-bilden i sökresultaten. Filen öppnas i din webbläsare. Filen kan sparas, sökas eller skrivas ut med Adobe Reader-funktionen. En gratis pdf-läsare finns tillgänglig här via Adobe Systems.

Rekommenderade webbläsare: Chrome. Besök Google för att ladda ned.

Mozilla Firefox. Besök Mozilla för att ladda ned.

Internet Explorer (IE) 8.0-10.0. Besök Microsoft för att ladda ned.

Safari. Besök Apple för att ladda ned.

Hur öppnar jag tidigare versioner av en patientinformationsguide eller bruksanvisning?

För kunder utanför USA, visar sökresultaten en funktion för att expandera och visa tidigare versioner, dokumentnummer och publiceringsdatum.

Hur vet jag om patientinformationsguiden eller bruksanvisningen har reviderats?

Patientinformationsguider eller bruksanvisningsdokument kan revideras med jämna mellanrum, så hänvisa till denna webbsida för den mest aktuella versionen.

Hur blir jag underrättad om bruksanvisningen har reviderats av säkerhetsskäl?

Abbott har en formell process för att avgöra när korrigerande åtgärder på fältet (FSCA) är nödvändiga. Ibland kan en FSCA inkludera brådskande revisioner av den föreskrivna bruksanvisningen. I dessa fall kräver Abbotts process att ett säkerhetsmeddelande distribueras till alla vårdgivare som har fått den berörda produkten, för att informera dem om den reviderade, föreskrivna bruksanvisningen. Säkerhetsmeddelanden distribueras i allmänhet till vårdgivare genom Abbotts lokala kvalitets- och kommersiella organisationer.

Hur kan jag ladda ned en elektronisk patientinformationsguide eller bruksanvisning?

Klicka på pdf-bilden i sökresultaten för den senaste versionen. Filen öppnas i din webbläsare. Filen kan sparas, sökas eller skrivas ut med Adobe Reader-funktionen. En gratis pdf-läsare finns tillgänglig här via Adobe Systems.

Hur kan jag ladda ned en elektronisk patientinformationsguide eller bruksanvisning?

Klicka på pdf-bilden i sökresultaten för den senaste versionen. Filen öppnas i din webbläsare. Filen kan sparas, sökas eller skrivas ut med Adobe Reader-funktionen. En gratis pdf-läsare finns tillgänglig här via Adobe Systems.

Var hittar jag etikettsymbolernas definitioner?

Varje patientinformationsguide och bruksanvisning innehåller etikettsymbolernas definitioner.

Hur begär jag en papperskopia av patientinformationsguiden eller bruksanvisningen?

Kontakta kundtjänst via telefon, fax eller e-post på sidan Kontakta oss.

Hur snabbt kommer kunder utanför USA få en papperskopia av patientinformationsguiden eller bruksanvisningen?

Kunder utanför USA kommer att få en tryckt patientinformationsguide eller bruksanvisning utan extra kostnad inom 7 kalenderdagar. 

På vilka språk finns elektroniska patientinformationsguider och bruksanvisningar tillgängliga?

Elektroniska patientinformationsguider och bruksanvisningar för europeiska kunder finns på engelska, tyska, franska, spanska, italienska, portugisiska, svenska, holländska, danska, grekiska, polska, ungerska, tjeckiska, turkiska, norska, bulgariska, rumänska, ryska, finska, slovakiska, estniska, lettiska, litauiska, slovenska, ukrainska, kroatiska, serbiska och makedonska

WL2948772 Rev. A