ABBOTTS GUIDER OCH HANDBÖCKER

På denna sida kan du söka efter Abbott eLabeling-produkter enligt produktnamn, modell-/katalognummer, typ eller unik enhetsidentifierare (UDI-DI). Några exempel på typer: XIENCE, MITRACLIP, stent, klaff, 1023456-08, (01)08717648218286.

 

eifu banner
eifu banner
eifu banner
Product Category Component Configurations

3

6

6

3

3

3

https://services.abbott/api/public/search/sitesearch

Abbotts produktkategorier

Bläddra i specifika produktkategorier för guider, handböcker och bruksanvisningar. Abbott rekommenderar att märkningen laddas ned, skrivs ut, granskas och är lättillgänglig som referens. Patientinformationsguider ska laddas ned, skrivas ut och granskas tillsammans med patienten. Instruera patienter att alltid ha sin patientinformationsguide till hands. 

Svårt att hitta en patientinformationsguide, handbok eller bruksanvisning? Kontakta oss

Category Title

Sub Categories

Nyligen visade

Bläddra i dokument som du har sett vid tidigare besök på webbplatsen. Om du vill ha lättare åtkomst, för att visa ofta, klicka på hjärtikonen bredvid varje dokument nedan för att lägga till i dina favoriter. Du kan få åtkomst till dina favoriter från fliken ”Favoriter” överst på sidan.

WL2948768 Rev. C