Česta pitanja

Kako da pronađem vodič sa informacijama za pacijenta ili uputstvo za upotrebu za određeni proizvod?

Odaberite Zemlju, Jezik, Kategoriju proizvoda i Proizvod koristeći padajuće menije i kliknite na Pretraga. Rezultati pokazuju Uputstvo za upotrebu odobreno za tu zemlju i odabrani proizvod.

Zašto moja zemlja nije navedena? (Samo Uputstvo za upotrebu)

Proizvod možda nije odobren za odabranu zemlju i/ili u ovom trenutku ne može biti odobren za elektronsko Uputstvo za upotrebu. Proizvod će biti isporučen sa papirnim Uputstvom za upotrebu. Ako vam je potreban primerak Uputstva za upotrebu, kontaktirajte Korisničku službu.

Zašto moja zemlja nije navedena? (Samo Uputstvo za upotrebu)

Proizvod možda nije odobren za odabranu zemlju i/ili u ovom trenutku ne može biti

odobren za elektronsko Uputstvo za upotrebu. Proizvod će biti isporučen sa papirnim

Uputstvom za upotrebu. Ako vam je potreban primerak Uputstva za upotrebu,

kontaktirajte Korisničku službu.

 

Da li mogu da koristim vodič sa informacijama za pacijenta ili uputstvo za upotrebu iz neke druge zemlje?

Ne, moraju se koristiti vodiči sa informacijama za pacijentu i Uputstvo za upotrebu

odobreni za svaku zemlju.

Kako da pregledam elektronski vodič sa informacijama za pacijenta ili uputstvo za upotrebu?

Kliknite na pdf sliku u rezultatima pretrage. Datoteka će se prikazati u vašem vebpregledaču.

Datoteka se može sačuvati, pretraživati ili odštampati korišćenjem opcija

čitača Adobe Reader. Besplatan pdf čitač dostupan je ovde preko Adobe Systems.

Preporučeni veb-pregledači su:

• Chrome. Posetite Google za preuzimanje.

• Mozilla Firefox. Posetite Mozilla za preuzimanje.

• Internet Explorer (IE) 8.0-10.0. Posetite Microsoft za preuzimanje.

• Safari. Posetite Apple za preuzimanje.

 

 

Kako da pregledam prethodne verzije vodiča sa informacijama za pacijenta ili uputstva za upotrebu?

Za klijente izvan Sjedinjenih Država, rezultati pretrage će prikazivati funkciju proširivanja i

prikazivanja prethodnih verzija, brojeva dokumenata i datuma objavljivanja.

Kako da znam da li su vodič sa informacijama za pacijenta ili uputstvo za upotrebu revidirani?

Vodiči sa informacijama za pacijenta ili Uputstva za upotrebu povremeno mogu proći

reviziju, pa vas molimo da na ovoj veb-stranici potražite najnoviju verziju.

Kako ću biti obavešten/-a da je Uputstvo za upotrebu prošlo reviziju iz bezbednosnih razloga?

Abbott ima formalan proces određivanja kada su neophodne Mere korekcije bezbednosti

na terenu (Field Safety Corrective Actions – FSCA). Povremeno, FSCA mere mogu

uključivati hitnu reviziju propisanog uputstva za upotrebu. U tim slučajevima, proces

kompanije Abbott zahteva distribuciju Obaveštenja o bezbednosti na terenu svakom

Pružaocu zdravstvene nege (Health Care Provider – HCP) koji je dobio pogođeni proizvod

kako bi bili obavešteni o revidiranom propisanom uputstvu za upotrebu. Obaveštenja o

bezbednosti na terenu se generalno distribuiraju ka HCP pružaocima nege preko lokalnih

Abbott organizacija za kontrolu kvaliteta i komercijalnih organizacija.

Kako da preuzmem elektronski vodič sa informacijama za pacijenta ili uputstvo za upotrebu?

Za najnoviju verziju kliknite na pdf sliku u rezultatima pretrage. Datoteka će se prikazati u

vašem veb-pregledaču. Datoteka se može sačuvati, pretraživati ili odštampati

korišćenjem opcija čitača Adobe Reader. Besplatan pdf čitač dostupan je ovde preko

Adobe Systems.

Kako da odštampam elektronski vodič sa informacijama za pacijenta ili uputstvo za upotrebu?

Za najnoviju verziju kliknite na pdf sliku u rezultatima pretrage. Datoteka će se prikazati u

vašem veb-pregledaču. Datoteka se može sačuvati, pretraživati ili odštampati

korišćenjem opcija čitača Adobe Reader. Besplatan pdf čitač dostupan je ovde preko  

Adobe Systems.

Gde mogu da pronađem definicije simbola na nalepnici?

Svaki vodič sa informacijama za pacijenta i uputstvo za upotrebu sadrži definicije simbola

na nalepnici

Kako da zatražim papirni primerak vodiča sa informacijama za pacijenta ili uputstva za upotrebu?

Kontaktirajte Korisničku službu telefonom, faksom ili e-poštom na stranici Kontaktirajte nas

 

Koliko brzo će klijenti izvan Sjedinjenih Država dobiti papirni primerak vodiča sa informacijama za pacijenta ili uputstva za upotrebu?

Klijenti izvan Sjedinjenih Država će bez dodatnih troškova dobiti odštampan vodič sa

informacijama za pacijenta ili uputstvo za upotrebu u roku od 7 kalendarskih dana.

Na kojim jezicima su dostupni elektronski vodiči sa informacijama za pacijenta i uputstva za upotrebu?

Elektronski vodiči sa informacijama za pacijenta i uputstva za upotrebu su za evropske

klijente dostupni na engleskom, nemačkom, francuskom, španskom, italijanskom,

portugalskom, švedskom, holandskom, danskom, grčkom, poljskom, mađarskom,

češkom, turskom, norveškom, bugarskom, rumunskom, ruskom, finskom, slovačkom,

estonskom, letonskom, litvanskom, slovenačkom, ukrajinskom, hrvatskom, srpskom i

makedonskom jeziku

WL2948772 Rev. A